EASYKLIMA.PL ΠΟΛΙΤΙΚΉ ΑΠΟΡΡΉΤΟΥ

Πίνακας περιεχομένων:

  1. ΓΕΝΙΚΈΣ ΔΙΑΤΆΞΕΙΣ
  2. ΛΌΓΟΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΊΑΣ ΔΕΔΟΜΈΝΩΝ
  3. ΣΚΟΠΌΣ, ΒΆΣΗ ΚΑΙ ΔΙΆΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΊΑΣ ΔΕΔΟΜΈΝΩΝ ΣΤΟΝ ΔΙΚΤΥΑΚΌ ΤΌΠΟ
  4. ΑΠΟΔΈΚΤΕΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΈΝΩΝ ΣΤΟΝ ΙΣΤΌΤΟΠΟ
  5. ΚΑΤΆΡΤΙΣΗ ΠΡΟΦΊΛ ΣΤΟΝ ΙΣΤΌΤΟΠΟ
  6. ΔΙΚΑΙΏΜΑΤΑ ΤΟΥ ΥΠΟΚΕΙΜΈΝΟΥ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΈΝΩΝ
  7. COOKIES ΣΤΟΝ ΙΣΤΌΤΟΠΟ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΆ ΣΤΟΙΧΕΊΑ
  8. ΤΕΛΙΚΈΣ ΔΙΑΤΆΞΕΙΣ

1. ΓΕΝΙΚΈΣ ΔΙΑΤΆΞΕΙΣ

1.1. Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου της Ιστοσελίδας έχει ενημερωτικό και μόνο χαρακτήρα, πράγμα που σημαίνει ότι δεν αποτελεί πηγή υποχρεώσεων για τους Λήπτες Υπηρεσιών ή τους Πελάτες της Ιστοσελίδας. Η Πολιτική απορρήτου περιέχει κυρίως κανόνες σχετικά με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων από τον Διαχειριστή στον Ιστότοπο, συμπεριλαμβανομένων των λόγων, των σκοπών και της διάρκειας της επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων και των δικαιωμάτων των υποκειμένων των δεδομένων, καθώς και πληροφορίες σχετικά με τη χρήση cookies και αναλυτικών εργαλείων στον Ιστότοπο.
1.2. Ο διαχειριστής των προσωπικών δεδομένων που συλλέγονται μέσω του Ιστότοπου είναι ο Ιστότοπος που διατίθεται στη διεύθυνση διαδικτύου www.easyklima.pl διοικείται από την Perfect Sale Sp. z o.o. Solec 18/B21, Βαρσοβία, Πολωνία E-mail: [email protected] ,
NIP: 7011112775 ; ΦΠΑ: PL7011112775 ; μετοχικό κεφάλαιο 5000 PLN- διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: [email protected].
1.3.Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων στον ιστότοπο γίνεται από τον Διαχειριστή σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, ιδίως με τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) – εφεξής αναφερόμενος ως “RODO” ή “Κανονισμός RODO“. Επίσημο κείμενο του κανονισμού RODO: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679
1.4. Η χρήση του δικτυακού τόπου, συμπεριλαμβανομένης της πραγματοποίησης αγορών, είναι προαιρετική. Ομοίως, η σχετική παροχή προσωπικών δεδομένων από τον Πελάτη ή τον Πελάτη που χρησιμοποιεί τον Ιστότοπο είναι εθελοντική, με δύο εξαιρέσεις: (1) Σύναψη συμβάσεων με τον Διαχειριστή – Η μη παροχή, στις περιπτώσεις και στην έκταση που ορίζεται στον Ιστότοπο και στους Όρους και Προϋποθέσεις του Ιστότοπου και στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου, των προσωπικών δεδομένων που είναι απαραίτητα για τη σύναψη και την εκτέλεση μιας Σύμβασης Πώλησης ή μιας σύμβασης παροχής Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών με τον Διαχειριστή συνεπάγεται την αδυναμία σύναψης της εν λόγω σύμβασης. Η παροχή προσωπικών δεδομένων σε μια τέτοια περίπτωση αποτελεί συμβατική απαίτηση και εάν το υποκείμενο των δεδομένων επιθυμεί να συνάψει μια συγκεκριμένη συμφωνία με τον Διαχειριστή, είναι υποχρεωμένο να παράσχει τα απαιτούμενα δεδομένα. Κάθε φορά, το εύρος των δεδομένων που απαιτούνται για τη σύναψη μιας σύμβασης αναφέρεται εκ των προτέρων στον Ιστότοπο και στους Όρους και Προϋποθέσεις του Ιστότοπου- (2) Νομοθετικές υποχρεώσεις του Διαχειριστή – η παροχή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα αποτελεί νομοθετική απαίτηση που απορρέει από τους γενικά ισχύοντες νόμους που επιβάλλουν στον Διαχειριστή την υποχρέωση επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (π.χ. επεξεργασία δεδομένων με σκοπό την τήρηση φορολογικών ή λογιστικών βιβλίων), και η μη παροχή των εν λόγω δεδομένων θα εμποδίσει τον Διαχειριστή να εκπληρώσει τις εν λόγω υποχρεώσεις.
1.5. Ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας λαμβάνει ιδιαίτερη μέριμνα για την προστασία των συμφερόντων των προσώπων των οποίων τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα επεξεργάζεται και ειδικότερα είναι υπεύθυνος και διασφαλίζει ότι τα δεδομένα που συλλέγει είναι (1) υποβάλλονται σε νόμιμη επεξεργασία- (2) συλλέγονται για καθορισμένους, νόμιμους σκοπούς και δεν υποβάλλονται σε περαιτέρω επεξεργασία ασυμβίβαστη με τους σκοπούς αυτούς- (3) είναι ουσιαστικά ορθά και επαρκή σε σχέση με τους σκοπούς για τους οποίους υποβάλλονται σε επεξεργασία- (4) διατηρούνται σε μορφή που επιτρέπει την ταυτοποίηση των υποκειμένων των δεδομένων για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το αναγκαίο για την επίτευξη του σκοπού της επεξεργασίας- και (5) υποβάλλονται σε επεξεργασία κατά τρόπο που εξασφαλίζει την κατάλληλη ασφάλεια των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένης της προστασίας από μη εξουσιοδοτημένη ή παράνομη επεξεργασία και από τυχαία απώλεια, καταστροφή ή ζημία, με κατάλληλα τεχνικά ή οργανωτικά μέτρα.
1.6. Λαμβάνοντας υπόψη τη φύση, το πεδίο εφαρμογής, το πλαίσιο και τους σκοπούς της επεξεργασίας, καθώς και τον κίνδυνο παραβίασης των δικαιωμάτων ή ελευθεριών των φυσικών προσώπων με διαφορετική πιθανότητα και σοβαρότητα, ο υπεύθυνος επεξεργασίας εφαρμόζει κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για να διασφαλίσει ότι η επεξεργασία πραγματοποιείται σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό και να είναι σε θέση να το αποδείξει. Τα μέτρα αυτά επανεξετάζονται και επικαιροποιούνται ανάλογα με τις ανάγκες. Ο Διαχειριστής εφαρμόζει τεχνικά μέτρα για να αποτρέψει την απόκτηση και την τροποποίηση από μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα, των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που διαβιβάζονται ηλεκτρονικά.
1.7. Όλες οι λέξεις, φράσεις και ακρωνύμια που εμφανίζονται στην παρούσα πολιτική απορρήτου και αρχίζουν με κεφαλαίο γράμμα (π.χ. Πωλητής, Ιστοσελίδα, Ηλεκτρονική Υπηρεσία) νοούνται σύμφωνα με τον ορισμό τους στους Όρους και Προϋποθέσεις της Ιστοσελίδας που είναι διαθέσιμοι στην Ιστοσελίδα.

2. ΛΌΓΟΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΊΑΣ

2.1. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας δικαιούται να επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα όταν και εφόσον πληρούνται μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες προϋποθέσεις (1) το υποκείμενο των δεδομένων έχει δώσει τη συγκατάθεσή του για την επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων για έναν ή περισσότερους συγκεκριμένους σκοπούς- (2) η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκτέλεση σύμβασης στην οποία το υποκείμενο των δεδομένων είναι συμβαλλόμενο μέρος ή για τη λήψη μέτρων κατόπιν αιτήματος του υποκειμένου των δεδομένων πριν από τη σύναψη σύμβασης- (3) η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τη συμμόρφωση με νομική υποχρέωση που βαρύνει τον υπεύθυνο επεξεργασίας, ή (4) η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τους σκοπούς των έννομων συμφερόντων που επιδιώκει ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή τρίτος, εκτός εάν τα συμφέροντα αυτά υπερισχύουν των συμφερόντων ή των θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών του υποκειμένου των δεδομένων που απαιτούν την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ιδίως όταν το υποκείμενο των δεδομένων είναι παιδί.
2.2. Η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τον υπεύθυνο επεξεργασίας απαιτεί σε κάθε περίπτωση την ύπαρξη τουλάχιστον ενός από τους λόγους που αναφέρονται στο σημείο. 2.1. της πολιτικής απορρήτου. Οι συγκεκριμένοι λόγοι για την επεξεργασία από τον Διαχειριστή των προσωπικών δεδομένων των Ληπτών Υπηρεσιών και των Πελατών της Ιστοσελίδας αναφέρονται στην επόμενη ενότητα της πολιτικής απορρήτου – με αναφορά στον συγκεκριμένο σκοπό της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων από τον Διαχειριστή.

3. ΣΚΟΠΌΣ, ΒΆΣΗ ΚΑΙ ΔΙΆΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΊΑΣ ΔΕΔΟΜΈΝΩΝ ΣΤΟΝ ΙΣΤΌΤΟΠΟ

3.1. Σε κάθε περίπτωση, ο σκοπός, η βάση και η διάρκεια και οι αποδέκτες των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που επεξεργάζεται ο Διαχειριστής προκύπτουν από τις δραστηριότητες που αναλαμβάνει ο εκάστοτε Αποδέκτης Υπηρεσιών ή Πελάτης στον Ιστότοπο ή από τον Διαχειριστή.
3.2. Ο Διαχειριστής μπορεί να επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα στον Ιστότοπο για τους ακόλουθους σκοπούς, με βάση τους λόγους και για τις περιόδους που αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα:

Σκοπός της επεξεργασίας δεδομένωνΝομική βάση για την επεξεργασία δεδομένωνΠερίοδος διατήρησης δεδομένων
Εκτέλεση σύμβασης πώλησης ή συμφωνίας για την παροχή ηλεκτρονικής υπηρεσίας ή ανάληψη δράσης κατόπιν αιτήματος του υποκειμένου των δεδομένων πριν από τη σύναψη των προαναφερόμενων συμβάσεωνΆρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισμού RODO (εκτέλεση σύμβασης) – η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκτέλεση σύμβασης στην οποία το υποκείμενο των δεδομένων είναι συμβαλλόμενο μέρος ή για τη λήψη μέτρων κατόπιν αιτήματος του υποκειμένου των δεδομένων πριν από τη σύναψη σύμβασης.Τα δεδομένα αποθηκεύονται για το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την εκτέλεση, τον τερματισμό ή τη λήξη της συναφθείσας σύμβασης πώλησης ή της σύμβασης ηλεκτρονικών υπηρεσιών.
Άμεσο μάρκετινγκΆρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ) του κανονισμού RODO (έννομο συμφέρον του Διαχειριστή) – η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τους σκοπούς των έννομων συμφερόντων του Διαχειριστή – που συνίστανται στη φροντίδα των συμφερόντων και της καλής εικόνας του Διαχειριστή, του ιστοτόπου του και στην προσπάθεια πώλησης προϊόντων.Τα δεδομένα αποθηκεύονται για όσο χρονικό διάστημα υφίσταται το έννομο συμφέρον που επιδιώκει ο Διαχειριστής, αλλά όχι περισσότερο από το χρονικό διάστημα παραγραφής των αξιώσεων του Διαχειριστή έναντι του υποκειμένου των δεδομένων λόγω των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του Διαχειριστή. Η προθεσμία παραγραφής καθορίζεται από τις διατάξεις του νόμου, ιδίως του Αστικού Κώδικα (η βασική προθεσμία παραγραφής για αξιώσεις που σχετίζονται με επιχειρηματικές δραστηριότητες είναι τρία έτη και για τη σύμβαση πώλησης είναι δύο έτη). Ο Διαχειριστής δεν μπορεί να επεξεργαστεί δεδομένα για σκοπούς άμεσης εμπορικής προώθησης σε περίπτωση αποτελεσματικής αντίρρησης του υποκειμένου των δεδομένων προς τούτο.
ΜάρκετινγκΆρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο α) του κανονισμού RODO (συγκατάθεση) – το υποκείμενο των δεδομένων έχει συναινέσει στην επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων για σκοπούς μάρκετινγκ από τον υπεύθυνο επεξεργασίας.Τα δεδομένα αποθηκεύονται έως ότου το υποκείμενο των δεδομένων αποσύρει τη συγκατάθεσή του για περαιτέρω επεξεργασία για τον σκοπό αυτό.
Έκφραση γνώμης του Πελάτη σχετικά με τη συναφθείσα Σύμβαση Πώλησηςάρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο α) του κανονισμού RODO – το υποκείμενο των δεδομένων έχει δώσει τη συγκατάθεσή του για την επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων με σκοπό την έκφραση γνώμηςΤα δεδομένα αποθηκεύονται έως ότου το υποκείμενο των δεδομένων αποσύρει τη συγκατάθεσή του για περαιτέρω επεξεργασία για τον σκοπό αυτό.
ΛογιστικήΆρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο γ) του κανονισμού RODO σε συνδυασμό με το άρθρο 74 παράγραφος 2 του νόμου περί λογιστικής, δηλαδή της 30ής Ιανουαρίου 2018. (Επίσημη Εφημερίδα του 2018, σημείο 395, όπως τροποποιήθηκε) – η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση νομικής υποχρέωσης που βαρύνει τον διαχειριστήΤα δεδομένα διατηρούνται για το χρονικό διάστημα που απαιτείται από τη νομοθεσία που υποχρεώνει τον διαχειριστή να τηρεί τους λογαριασμούς (5 έτη, υπολογιζόμενα από την αρχή του έτους που έπεται του οικονομικού έτους στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα).
Θέσπιση, διεκδίκηση ή υπεράσπιση αξιώσεων που μπορεί να διεκδικήσει ο Διαχειριστής ή που μπορούν να διεκδικηθούν κατά του ΔιαχειριστήΆρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ) του κανονισμού RODO (έννομο συμφέρον του Διαχειριστή) – η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τους σκοπούς των έννομων συμφερόντων του Διαχειριστή – που συνίστανται στη θεμελίωση, διεκδίκηση ή υπεράσπιση αξιώσεων που μπορεί να εγείρει ο Διαχειριστής ή που μπορεί να εγερθεί κατά του Διαχειριστή.Τα δεδομένα αποθηκεύονται για το χρονικό διάστημα ύπαρξης του έννομου συμφέροντος που επιδιώκει ο Διαχειριστής, αλλά όχι περισσότερο από την περίοδο παραγραφής των αξιώσεων που ενδέχεται να εγερθεί κατά του Διαχειριστή (η βασική περίοδος παραγραφής των αξιώσεων κατά του Διαχειριστή είναι έξι έτη).
Χρήση του δικτυακού τόπου και διασφάλιση της ορθής λειτουργίας τουΆρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ) του κανονισμού RODO (έννομο συμφέρον του Διαχειριστή) – η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τους σκοπούς των έννομων συμφερόντων του Διαχειριστή – που συνίστανται στη λειτουργία και συντήρηση του δικτυακού τόπου.Τα δεδομένα αποθηκεύονται για όσο χρονικό διάστημα υφίσταται το έννομο συμφέρον που επιδιώκει ο Διαχειριστής, αλλά όχι περισσότερο από το χρονικό διάστημα παραγραφής των αξιώσεων του Διαχειριστή έναντι του υποκειμένου των δεδομένων λόγω των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του Διαχειριστή. Η προθεσμία παραγραφής καθορίζεται από τις διατάξεις του νόμου, ιδίως του Αστικού Κώδικα (η βασική προθεσμία παραγραφής για αξιώσεις που σχετίζονται με την άσκηση επιχειρηματικών δραστηριοτήτων είναι τρία έτη και για τη Σύμβαση Πώλησης είναι δύο έτη).
Τήρηση στατιστικών στοιχείων και ανάλυση της επισκεψιμότητας στον ΙστότοποΆρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ) του κανονισμού RODO (έννομο συμφέρον του Διαχειριστή) – η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τους σκοπούς που απορρέουν από τα έννομα συμφέροντα του Διαχειριστή – που συνίστανται στη διενέργεια στατιστικών και ανάλυσης της επισκεψιμότητας στον Ιστότοπο, προκειμένου να βελτιωθεί η λειτουργία του Ιστότοπου και να αυξηθούν οι πωλήσεις των προϊόντων.Τα δεδομένα αποθηκεύονται για όσο χρονικό διάστημα υφίσταται το έννομο συμφέρον που επιδιώκει ο Διαχειριστής, αλλά όχι περισσότερο από το χρονικό διάστημα παραγραφής των αξιώσεων του Διαχειριστή έναντι του υποκειμένου των δεδομένων λόγω των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του Διαχειριστή. Η προθεσμία παραγραφής καθορίζεται από τις διατάξεις του νόμου, ιδίως του Αστικού Κώδικα (η βασική προθεσμία παραγραφής για αξιώσεις που σχετίζονται με την άσκηση επιχειρηματικών δραστηριοτήτων είναι τρία έτη και για τη Σύμβαση Πώλησης είναι δύο έτη).

4. ΑΠΟΔΈΚΤΕΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΈΝΩΝ ΣΤΟΝ ΙΣΤΌΤΟΠΟ

4.1. Για την ορθή λειτουργία του δικτυακού τόπου, συμπεριλαμβανομένης της εκτέλεσης των συναπτόμενων συμφωνιών πώλησης, είναι απαραίτητο ο Διαχειριστής να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες εξωτερικών οντοτήτων (όπως π.χ. πάροχος λογισμικού, ταχυμεταφορέας ή επεξεργαστής πληρωμών). Ο Διαχειριστής χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες μόνο τέτοιων εκτελούντων την επεξεργασία που παρέχουν επαρκείς εγγυήσεις για την εφαρμογή κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων, ώστε η επεξεργασία να πληροί τις απαιτήσεις του κανονισμού RODO και να προστατεύει τα δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων.
4.2. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα μπορούν να διαβιβαστούν από τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας σε τρίτη χώρα, οπότε ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας διασφαλίζει ότι, στην περίπτωση αυτή, αυτό θα γίνει σε σχέση με χώρα που εξασφαλίζει επαρκές επίπεδο προστασίας – σύμφωνα με τον κανονισμό RODO και, στην περίπτωση άλλων χωρών, ότι η διαβίβαση θα πραγματοποιηθεί βάσει τυποποιημένων ρητρών προστασίας δεδομένων. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας διασφαλίζει ότι το υποκείμενο των δεδομένων μπορεί να λάβει αντίγραφο των δεδομένων του. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας διαβιβάζει τα συλλεγόμενα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα μόνο εάν και στο βαθμό που είναι απαραίτητο για την εκπλήρωση του συγκεκριμένου σκοπού της επεξεργασίας σύμφωνα με την παρούσα πολιτική απορρήτου.
4.3. Η διαβίβαση δεδομένων από τον υπεύθυνο επεξεργασίας δεν πραγματοποιείται σε κάθε περίπτωση και όχι σε όλους τους αποδέκτες ή τις κατηγορίες αποδεκτών που αναφέρονται στην πολιτική απορρήτου – ο υπεύθυνος επεξεργασίας διαβιβάζει δεδομένα μόνο όταν αυτό είναι απαραίτητο για την εκπλήρωση του συγκεκριμένου σκοπού επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και μόνο στο βαθμό που είναι απαραίτητο για την εκπλήρωσή του.
4.4. Τα προσωπικά δεδομένα των αποδεκτών υπηρεσιών και των πελατών του ιστοτόπου μπορούν να κοινοποιηθούν στους ακόλουθους αποδέκτες ή κατηγορίες αποδεκτών:

1.1.1. Μεταφορείς – στην περίπτωση Πελάτη που χρησιμοποιεί τη μέθοδο παράδοσης του Προϊόντος του Ιστότοπου με υπηρεσία ταχυμεταφορών, ο Διαχειριστής θέτει τα συλλεγμένα προσωπικά δεδομένα του Πελάτη στη διάθεση του επιλεγμένου μεταφορέα, ο οποίος εκτελεί την αποστολή για λογαριασμό του Διαχειριστή, στο βαθμό που είναι απαραίτητο για την ολοκλήρωση της παράδοσης του Προϊόντος στον Πελάτη.
1.1.2. Πάροχοι ηλεκτρονικών πληρωμών ή πληρωμών με κάρτα – στην περίπτωση Πελάτη που χρησιμοποιεί τη μέθοδο ηλεκτρονικών πληρωμών ή πληρωμών με πιστωτική κάρτα στον Ιστότοπο, ο Διαχειριστής θέτει τα συλλεγμένα προσωπικά δεδομένα του Πελάτη στη διάθεση επιλεγμένης οντότητας που χειρίζεται τις προαναφερθείσες πληρωμές στον Ιστότοπο για λογαριασμό του Διαχειριστή, στο βαθμό που είναι απαραίτητο για τη διεκπεραίωση της πληρωμής που πραγματοποιεί ο Πελάτης.
1.1.3. οντότητες πιστωτών – στην περίπτωση Πελάτη που χρησιμοποιεί τη μέθοδο πληρωμής με δόσεις στον Ιστότοπο, ο Διαχειριστής θέτει τα συλλεγμένα προσωπικά δεδομένα του Πελάτη στη διάθεση επιλεγμένης οντότητας που χειρίζεται τις προαναφερθείσες πληρωμές στον Ιστότοπο κατόπιν αιτήματος του Διαχειριστή, στο βαθμό που είναι απαραίτητο για τη διεκπεραίωση της πληρωμής που πραγματοποιεί ο Πελάτης.
1.1.4. Πάροχοι ερευνών ανατροφοδότησης – στην περίπτωση Πελάτη που συμφώνησε να εκφράσει τη γνώμη του σχετικά με μια συναφθείσα Συμφωνία Πωλήσεων, ο Διαχειριστής θέτει τα συλλεγόμενα προσωπικά δεδομένα του Πελάτη στη διάθεση επιλεγμένης οντότητας που παρέχει σύστημα ερευνών γνωμοδότησης σχετικά με τις συναφθείσες Συμφωνίες Πωλήσεων στον Ιστότοπο, κατόπιν αιτήματος του Διαχειριστή, στο βαθμό που είναι απαραίτητο για να εκφράσει ο Πελάτης τη γνώμη του μέσω του συστήματος ερευνών γνωμοδότησης.
1.1.5. Πάροχοι υπηρεσιών που παρέχουν στον Διαχειριστή τεχνικές, πληροφορικές και οργανωτικές λύσεις που επιτρέπουν στον Διαχειριστή να διεξάγει την επιχειρηματική του δραστηριότητα, συμπεριλαμβανομένου του Ιστότοπου και των ηλεκτρονικών υπηρεσιών που παρέχονται μέσω αυτού (ειδικότερα, πάροχος λογισμικού υπολογιστών για τη λειτουργία του Ιστότοπου, πάροχος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και φιλοξενίας και πάροχος λογισμικού διαχείρισης επιχειρήσεων και τεχνικής υποστήριξης στον Διαχειριστή) – ο Διαχειριστής θέτει τα συλλεγμένα προσωπικά δεδομένα του Πελάτη στη διάθεση του επιλεγμένου παρόχου που ενεργεί για λογαριασμό του μόνο στην περίπτωση και στον βαθμό που είναι απαραίτητο για την εκπλήρωση του συγκεκριμένου σκοπού επεξεργασίας δεδομένων σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική απορρήτου.
1.1.6. Πάροχοι λογιστικών, νομικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών που παρέχουν λογιστική, νομική ή συμβουλευτική υποστήριξη στον Διαχειριστή (ιδίως λογιστικό γραφείο, δικηγορικό γραφείο ή εταιρεία είσπραξης οφειλών) – ο Διαχειριστής θέτει τα συλλεγμένα προσωπικά δεδομένα του Πελάτη στη διάθεση του επιλεγμένου παρόχου που ενεργεί για λογαριασμό του μόνο στην περίπτωση και στον βαθμό που είναι απαραίτητο για την εκπλήρωση του συγκεκριμένου σκοπού επεξεργασίας δεδομένων σύμφωνα με την παρούσα πολιτική απορρήτου.
1.1.7. οι πάροχοι κοινωνικών πρόσθετων προγραμμάτων, σεναρίων και άλλων παρόμοιων εργαλείων που επιτρέπουν στο πρόγραμμα περιήγησης ενός επισκέπτη να κατεβάζει περιεχόμενο από παρόχους τέτοιων πρόσθετων προγραμμάτων στον Ιστότοπο (π.χ. σύνδεση με δεδομένα σύνδεσης σε κοινωνικά δίκτυα) και να διαβιβάζει τα προσωπικά δεδομένα του επισκέπτη στους εν λόγω παρόχους για τον σκοπό αυτό, συμπεριλαμβανομένων των εξής
1.1.7.1. Facebook Ireland Ltd. – Ο Διαχειριστής χρησιμοποιεί πρόσθετα κοινωνικής δικτύωσης του Facebook στον Ιστότοπο (π.χ. κουμπί Like, Share ή σύνδεση μέσω δεδομένων σύνδεσης στο Facebook) και, ως εκ τούτου, συλλέγει και κοινοποιεί τα προσωπικά δεδομένα του Πελάτη που χρησιμοποιεί τον Ιστότοπο στο Facebook Ireland Ltd. (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland) στο βαθμό και σύμφωνα με την πολιτική απορρήτου που είναι διαθέσιμη εδώ: https://www.facebook.com/about/privacy/ (τα δεδομένα αυτά περιλαμβάνουν πληροφορίες σχετικά με τις δραστηριότητές σας στον Ιστότοπο – συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών σχετικά με τη συσκευή σας, τους ιστότοπους που επισκέπτεστε, τις αγορές, τις διαφημίσεις που βλέπετε και τον τρόπο χρήσης των υπηρεσιών – ανεξάρτητα από το αν έχετε λογαριασμό στο Facebook και είστε συνδεδεμένοι στο Facebook).

5. ΚΑΤΆΡΤΙΣΗ ΠΡΟΦΊΛ ΣΤΟΝ ΙΣΤΌΤΟΠΟ

5.1. Ο κανονισμός RODO επιβάλλει την υποχρέωση στον υπεύθυνο επεξεργασίας να παρέχει πληροφορίες σχετικά με την αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ, όπως αναφέρεται στο άρθρο 22 παράγραφοι 1 και 4 του κανονισμού RODO, και, τουλάχιστον σε αυτές τις περιπτώσεις, σχετικές πληροφορίες σχετικά με τις λεπτομέρειες της εν λόγω λήψης αποφάσεων, καθώς και σχετικά με τη σημασία και τις προβλεπόμενες συνέπειες της εν λόγω επεξεργασίας για το υποκείμενο των δεδομένων. Με αυτό το σκεπτικό, ο υπεύθυνος επεξεργασίας παρέχει πληροφορίες σχετικά με την πιθανή κατάρτιση προφίλ στο παρόν τμήμα της πολιτικής απορρήτου.
5.2. Ο Διαχειριστής μπορεί να χρησιμοποιήσει την κατάρτιση προφίλ στον Ιστότοπο για σκοπούς άμεσης εμπορικής προώθησης, αλλά οι αποφάσεις που λαμβάνονται βάσει αυτής από τον Διαχειριστή δεν αφορούν τη σύναψη ή την άρνηση σύναψης σύμβασης πώλησης ή τη δυνατότητα χρήσης ηλεκτρονικών υπηρεσιών στον Ιστότοπο. Το αποτέλεσμα της χρήσης του προφίλ στον Ιστότοπο μπορεί να είναι, για παράδειγμα, η χορήγηση έκπτωσης σε ένα πρόσωπο, η αποστολή εκπτωτικού κωδικού, η υπενθύμιση ημιτελών αγορών, η αποστολή προσφοράς προϊόντος που μπορεί να ανταποκρίνεται στα ενδιαφέροντα ή τις προτιμήσεις του προσώπου ή η προσφορά καλύτερων όρων σε σύγκριση με την τυπική προσφορά του Ιστότοπου. Παρά την κατάρτιση προφίλ, εναπόκειται στο άτομο να αποφασίσει ελεύθερα αν θέλει να επωφεληθεί από την έκπτωση ή τους καλύτερους όρους που λαμβάνει με αυτόν τον τρόπο και να πραγματοποιήσει μια αγορά στον Ιστότοπο.
5.3. Η κατάρτιση προφίλ στον Ιστότοπο περιλαμβάνει την αυτόματη ανάλυση ή πρόβλεψη της συμπεριφοράς ενός ατόμου στον Ιστότοπο, π.χ. με την προσθήκη ενός συγκεκριμένου προϊόντος σε ένα καλάθι αγορών, την περιήγηση σε μια συγκεκριμένη σελίδα προϊόντων στον Ιστότοπο ή με την ανάλυση του προηγούμενου ιστορικού αγορών που πραγματοποιήθηκαν στον Ιστότοπο. Η προϋπόθεση για την εν λόγω κατάρτιση προφίλ είναι ότι ο Διαχειριστής διαθέτει τα προσωπικά δεδομένα του εν λόγω προσώπου προκειμένου να είναι σε θέση να του αποστείλει στη συνέχεια, για παράδειγμα, έναν κωδικό έκπτωσης.
5.4. Το υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα να μην υπόκειται σε απόφαση που βασίζεται αποκλειστικά σε αυτοματοποιημένη επεξεργασία, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ, και η οποία παράγει έννομα αποτελέσματα για το υποκείμενο των δεδομένων ή επηρεάζει ομοίως σημαντικά το υποκείμενο των δεδομένων.

6. ΔΙΚΑΙΏΜΑΤΑ ΤΟΥ ΥΠΟΚΕΙΜΈΝΟΥ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΈΝΩΝ

6.1. Δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης, περιορισμού, διαγραφής ή φορητότητας – το υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα να ζητήσει από τον υπεύθυνο επεξεργασίας πρόσβαση στα προσωπικά του δεδομένα, διόρθωση, διαγραφή (“δικαίωμα στη λήθη”) ή περιορισμό της επεξεργασίας και έχει δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία, καθώς και δικαίωμα φορητότητας των δεδομένων. Οι λεπτομερείς προϋποθέσεις για την άσκηση των προαναφερόμενων δικαιωμάτων αναφέρονται στα άρθρα 15-21 του κανονισμού RODO.
6.2. Δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσης ανά πάσα στιγμή – το πρόσωπο του οποίου τα δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία από τον υπεύθυνο επεξεργασίας βάσει της συγκατάθεσής του (σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο α) ή το άρθρο 9 παράγραφος 2 στοιχείο α) του κανονισμού RODO), έχει το δικαίωμα να ανακαλέσει τη συγκατάθεσή του ανά πάσα στιγμή χωρίς να θίγεται η νομιμότητα της επεξεργασίας που πραγματοποιήθηκε βάσει της συγκατάθεσης πριν από την ανάκλησή της.
6.3. Δικαίωμα υποβολής καταγγελίας σε εποπτική αρχή – το πρόσωπο του οποίου τα δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία από τον υπεύθυνο επεξεργασίας έχει το δικαίωμα να υποβάλει καταγγελία στην εποπτική αρχή με τον τρόπο και τη διαδικασία που ορίζεται στις διατάξεις του κανονισμού RODO και του πολωνικού δικαίου, ιδίως του νόμου περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Η εποπτική αρχή στην Πολωνία είναι ο Πρόεδρος του Γραφείου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.
6.4. Δικαίωμα εναντίωσης – το υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα να εναντιωθεί ανά πάσα στιγμή – για λόγους που σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάστασή του – στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν βάσει του άρθρου 6 παράγραφος 1 στοιχείο ε) (δημόσιο συμφέρον ή καθήκοντα) ή στοιχείο στ) (έννομο συμφέρον του υπευθύνου επεξεργασίας), συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ βάσει των εν λόγω διατάξεων. Σε μια τέτοια περίπτωση, ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεν επιτρέπεται πλέον να επεξεργάζεται τα εν λόγω δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, εκτός εάν ο υπεύθυνος επεξεργασίας αποδείξει την ύπαρξη επιτακτικών νόμιμων λόγων για την επεξεργασία, οι οποίοι υπερισχύουν των συμφερόντων, των δικαιωμάτων και των ελευθεριών του υποκειμένου των δεδομένων, ή λόγων για τη θεμελίωση, άσκηση ή υπεράσπιση αξιώσεων.
6.5. Δικαίωμα εναντίωσης στην άμεση εμπορική προώθηση – όταν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα υποβάλλονται σε επεξεργασία για σκοπούς άμεσης εμπορικής προώθησης, το υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα να εναντιωθεί ανά πάσα στιγμή στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν για την εν λόγω εμπορική προώθηση, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ, στο βαθμό που η επεξεργασία σχετίζεται με την εν λόγω άμεση εμπορική προώθηση.
6.6. Για την άσκηση των δικαιωμάτων που αναφέρονται στο παρόν τμήμα της πολιτικής απορρήτου, ο Διαχειριστής μπορεί να επικοινωνήσει με τον Διαχειριστή αποστέλλοντας κατάλληλο γραπτό μήνυμα ή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση του Διαχειριστή που αναφέρεται στην αρχή της πολιτικής απορρήτου ή χρησιμοποιώντας τη φόρμα επικοινωνίας που είναι διαθέσιμη στον ιστότοπο.

7. COOKIES ΣΤΟΝ ΙΣΤΌΤΟΠΟ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΆ ΣΤΟΙΧΕΊΑ

7.1. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου τα οποία αποστέλλονται από έναν διακομιστή και αποθηκεύονται στον ιστότοπο ενός επισκέπτη (π.χ. στον σκληρό δίσκο ενός υπολογιστή, φορητού υπολογιστή ή στην κάρτα μνήμης ενός smartphone – ανάλογα με τη συσκευή που χρησιμοποιεί ο επισκέπτης στον ιστότοπό μας). Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τα cookies και το ιστορικό της δημιουργίας τους μπορείτε να βρείτε, μεταξύ άλλων, εδώ: https://pl.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie.
7.2. Τα cookies που ενδέχεται να αποστέλλονται από τον Ιστότοπο μπορούν να χωριστούν σε διάφορους τύπους, σύμφωνα με τα ακόλουθα κριτήρια:

Από τον πάροχό τους:
1) τα δικά τους (που δημιουργούνται από την ιστοσελίδα του Διαχειριστή) και 2) αυτά που ανήκουν σε τρίτους (εκτός του Διαχειριστή)
Από τη διάρκεια της αποθήκευσης τους στη συσκευή του επισκέπτη του ιστοτόπου:
(αποθηκεύονται μέχρι να αποσυνδεθείτε από τον Ιστότοπο ή να απενεργοποιήσετε το πρόγραμμα περιήγησης ιστού) και
2) μόνιμα (αποθηκεύονται για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, το οποίο καθορίζεται από τις παραμέτρους κάθε αρχείου ή μέχρι τη χειροκίνητη αφαίρεσή τους)
Όσον αφορά τον σκοπό της χρήσης τους:
1) απαραίτητο (για να καταστεί δυνατή η εύρυθμη λειτουργία της σελίδας του ιστοτόπου),
2) λειτουργικός/προληπτικός (που επιτρέπει την προσαρμογή της σελίδας του ιστοτόπου στις προτιμήσεις του επισκέπτη),
3) αναλυτικός και απόδοσης (συλλογή πληροφοριών σχετικά με τον τρόπο χρήσης της ιστοσελίδας του ιστοτόπου),
4) μάρκετινγκ, διαφήμιση και κοινωνικά (συλλογή πληροφοριών σχετικά με τον επισκέπτη του ιστοτόπου, προκειμένου να του εμφανίζονται διαφημίσεις, να εξατομικεύονται, να μετράται η αποτελεσματικότητά τους και να διεξάγονται άλλες δραστηριότητες μάρκετινγκ, μεταξύ άλλων και σε ιστότοπους ξεχωριστούς από τον ιστοτόπο, όπως κοινωνικά δίκτυα ή άλλοι ιστότοποι που ανήκουν στα ίδια διαφημιστικά δίκτυα με τον ιστοτόπο)


7.3. Ο Διαχειριστής μπορεί να επεξεργάζεται τα δεδομένα που περιέχονται στα cookies όταν οι επισκέπτες χρησιμοποιούν τον Ιστότοπο για τους ακόλουθους ειδικούς σκοπούς:

Σκοποί χρήσης των cookies στον ιστότοπο του ΔιαχειριστήΝα αναγνωρίζουν τους χρήστες ως συνδεδεμένους στον Ιστότοπο και να δείχνουν ότι είναι συνδεδεμένοι (βασικά cookies).
να θυμάστε τα προϊόντα που έχετε προσθέσει στο καλάθι αγορών σας με σκοπό την τοποθέτηση μιας παραγγελίας (απαιτείται η χρήση cookies)
αποθήκευση δεδομένων από συμπληρωμένα έντυπα παραγγελιών, έρευνες ή δεδομένα σύνδεσης στον ιστότοπο (απαραίτητα ή/και λειτουργικά/προτιμησιακά cookies)
προσαρμογή του περιεχομένου του δικτυακού τόπου στις ατομικές προτιμήσεις του Πελάτη (π.χ. όσον αφορά τα χρώματα, το μέγεθος της γραμματοσειράς, τη διάταξη της σελίδας) και βελτιστοποίηση της χρήσης των σελίδων του δικτυακού τόπου (λειτουργικά/προτιμησιακά cookies)
να διατηρεί ανώνυμα στατιστικά στοιχεία σχετικά με τον τρόπο χρήσης του ιστοτόπου (αναλυτικά cookies και cookies επιδόσεων)
για την προβολή και απόδοση διαφημίσεων, τον περιορισμό του αριθμού των διαφημίσεων που προβάλλονται και την αγνόηση διαφημίσεων που ο Πελάτης δεν επιθυμεί να δει, τη μέτρηση της αποτελεσματικότητας των διαφημίσεων και την εξατομίκευση των διαφημίσεων, δηλαδή τη μελέτη των χαρακτηριστικών συμπεριφοράς των επισκεπτών της Ιστοσελίδας, αναλύοντας ανώνυμα τις ενέργειές τους (π.χ. επαναλαμβανόμενες επισκέψεις σε συγκεκριμένες σελίδες, λέξεις-κλειδιά κ.λπ.), προκειμένου να δημιουργηθεί το προφίλ τους και να τους παρέχονται διαφημίσεις προσαρμοσμένες στα αναμενόμενα ενδιαφέροντά τους, επίσης όταν επισκέπτονται άλλους ιστότοπους του διαφημιστικού δικτύου της Google Ireland Ltd. και της Facebook Ireland Ltd. (cookies μάρκετινγκ, διαφήμισης και κοινωνικής δικτύωσης)

7.4. Είναι δυνατόν να ελέγξετε με τα πιο δημοφιλή προγράμματα περιήγησης στο διαδίκτυο ποια cookies (συμπεριλαμβανομένης της διάρκειας των cookies και του παρόχου τους) αποστέλλονται από τον Ιστότοπο ανά πάσα στιγμή, ως εξής:

Στο πρόγραμμα περιήγησης Chrome:
(2) μεταβείτε στην καρτέλα “Cookies”.
Στο πρόγραμμα περιήγησης Firefox:
(2) μεταβείτε στην καρτέλα “Επιτρεπόμενα” ή “Αποκλεισμένα”, (3) κάντε κλικ στο πλαίσιο “Cookies παρακολούθησης μεταξύ ιστότοπων”, “Στοιχεία παρακολούθησης μέσων κοινωνικής δικτύωσης” ή “Περιεχόμενο με στοιχεία παρακολούθησης”.
Στον Internet Explorer:
(1) κάντε κλικ στο μενού “Εργαλεία”, (2) μεταβείτε στην καρτέλα “Επιλογές Διαδικτύου”, (3) μεταβείτε στην καρτέλα “Γενικά”, (4) μεταβείτε στην καρτέλα “Ρυθμίσεις”, (5) κάντε κλικ στο πλαίσιο “Προβολή αρχείων”.
Στο πρόγραμμα περιήγησης Opera:
(2) μεταβείτε στην καρτέλα “Cookies”.
στο πρόγραμμα περιήγησης Safari:
(1) κάντε κλικ στο μενού “Προτιμήσεις”, (2) μεταβείτε στην καρτέλα “Απόρρητο”, (3) κάντε κλικ στο πλαίσιο “Διαχείριση δεδομένων ιστότοπου”.
Ανεξάρτητα από το πρόγραμμα περιήγησης, χρησιμοποιώντας τα διαθέσιμα εργαλεία, για παράδειγμα, στη διεύθυνση:
https://www.cookiemetrix.com/ ή: https://www.cookie-checker.com/

7.5. Από προεπιλογή, τα περισσότερα προγράμματα περιήγησης ιστού που κυκλοφορούν στην αγορά αποδέχονται την αποθήκευση cookies. Μπορείτε να καθορίσετε τους όρους χρήσης των cookies μέσω των ρυθμίσεων του δικού σας προγράμματος περιήγησης. Αυτό σημαίνει ότι μπορείτε, για παράδειγμα, να περιορίσετε εν μέρει (π.χ. προσωρινά) ή να απενεργοποιήσετε πλήρως τη δυνατότητα αποθήκευσης cookies – στην τελευταία περίπτωση, ωστόσο, αυτό μπορεί να επηρεάσει ορισμένες από τις λειτουργίες του ιστοτόπου (για παράδειγμα, μπορεί να μην είναι δυνατή η παρακολούθηση της πορείας παραγγελίας μέσω της φόρμας παραγγελίας λόγω του ότι τα προϊόντα δεν θα μνημονεύονται στο καλάθι αγορών κατά τα επόμενα βήματα της τοποθέτησης της παραγγελίας).
7.6. Οι ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησής σας σχετικά με τα cookies είναι σχετικές με τη συγκατάθεσή σας για τη χρήση cookies από τον Ιστότοπό μας – σύμφωνα με τους κανονισμούς, η συγκατάθεση αυτή μπορεί επίσης να εκφραστεί μέσω των ρυθμίσεων του προγράμματος περιήγησής σας. Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο αλλαγής των ρυθμίσεων για τα cookies και τον τρόπο διαγραφής τους από τον εαυτό σας στα πιο δημοφιλή προγράμματα περιήγησης ιστού είναι διαθέσιμες στην ενότητα βοήθειας του προγράμματος περιήγησης ιστού σας και στις ακόλουθες σελίδες (απλά κάντε κλικ στον σχετικό σύνδεσμο):
στο πρόγραμμα περιήγησης Chrome
στο πρόγραμμα περιήγησης Firefox
στο πρόγραμμα περιήγησης Internet Explorer
στο πρόγραμμα περιήγησης Opera
στο πρόγραμμα περιήγησης Safari
στο πρόγραμμα περιήγησης Microsoft Edge
7.7. Ο Διαχειριστής μπορεί να χρησιμοποιήσει τις υπηρεσίες Universal Analytics στον Ιστότοπο που παρέχονται από την Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland). Οι υπηρεσίες αυτές βοηθούν τον Διαχειριστή να τηρεί στατιστικά στοιχεία και να αναλύει την επισκεψιμότητα στον Ιστότοπο. Τα δεδομένα που συλλέγονται επεξεργάζονται από τις παραπάνω υπηρεσίες για τη δημιουργία στατιστικών στοιχείων που βοηθούν στη διαχείριση του Ιστότοπου και στην ανάλυση της επισκεψιμότητας στον Ιστότοπο. Τα δεδομένα αυτά έχουν συγκεντρωτικό χαρακτήρα. Κατά τη χρήση των παραπάνω υπηρεσιών στον Ιστότοπο, ο Διαχειριστής συλλέγει δεδομένα όπως η πηγή και το μέσο απόκτησης των επισκεπτών του Ιστότοπου και η συμπεριφορά τους στον Ιστότοπο, πληροφορίες σχετικά με τις συσκευές και τα προγράμματα περιήγησης από τα οποία επισκέπτονται τον Ιστότοπο, IP και domain, γεωγραφικά δεδομένα και δημογραφικά δεδομένα (ηλικία, φύλο) και ενδιαφέροντα.
7.8. Είναι δυνατό για ένα άτομο να εμποδίσει εύκολα την κοινοποίηση πληροφοριών στην Google Analytics σχετικά με τη δραστηριότητά του/της στον Ιστότοπο – για το σκοπό αυτό, για παράδειγμα, μπορείτε να εγκαταστήσετε ένα πρόσθετο πρόγραμμα περιήγησης που παρέχεται από την Google Ireland Ltd. και είναι διαθέσιμο εδώ:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.
7.9. Σε σχέση με τη δυνατότητα του Διαχειριστή να χρησιμοποιεί στον Ιστότοπο υπηρεσίες διαφήμισης και ανάλυσης που παρέχονται από την Google Irelantd Ltd., ο Διαχειριστής επισημαίνει ότι πλήρεις πληροφορίες σχετικά με τις αρχές επεξεργασίας των δεδομένων των επισκεπτών του Ιστότοπου (συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών που αποθηκεύονται σε cookies) από την Google Ireland Ltd. μπορείτε να βρείτε στην πολιτική απορρήτου των υπηρεσιών της Google που είναι διαθέσιμη στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://policies.google.com/technologies/partner-sites.
7.10. Ο Διαχειριστής μπορεί να χρησιμοποιεί στον Ιστότοπο την υπηρεσία Facebook Pixel που παρέχεται από την Facebook Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland). Η υπηρεσία αυτή βοηθά τον Διαχειριστή να μετρήσει την αποτελεσματικότητα των διαφημίσεων και να διαπιστώσει ποιες ενέργειες πραγματοποιούν οι επισκέπτες στον Ιστότοπο, και να εμφανίζει προσαρμοσμένες διαφημίσεις στους εν λόγω επισκέπτες. Μπορείτε να βρείτε λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία του Facebook Pixel στην ακόλουθη διεύθυνση διαδικτύου: https://www.facebook.com/business/help/742478679120153?helpref=page_content.
7.11. Μπορείτε να διαχειριστείτε τη λειτουργία του Facebook Pixel μέσω των ρυθμίσεων διαφημίσεων στο λογαριασμό σας στο Facebook.com: https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen.

8. ΤΕΛΙΚΈΣ ΔΙΑΤΆΞΕΙΣ

8.1. Ο δικτυακός τόπος ενδέχεται να περιέχει συνδέσμους προς άλλους δικτυακούς τόπους. Ο Διαχειριστής προτρέπει όταν μεταβαίνετε σε άλλους ιστότοπους, να εξοικειωθείτε με την πολιτική απορρήτου που έχει θεσπιστεί εκεί. Η παρούσα πολιτική απορρήτου ισχύει μόνο για τον Ιστότοπο του Διαχειριστή.

Προτιμήσεις cookie

Μπορείτε να αποδεχτείτε, να προσαρμόσετε ή να απορρίψετε τη χρήση όλων των cookies και παρόμοιων τεχνολογιών. Μπορείτε να κάνετε λεπτομερείς επιλογές χρησιμοποιώντας τις παρακάτω επιλογές. Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις σας ανά πάσα στιγμή.